NASI LEKARZE

Dr Ibrahim SAMIR

Dr Ibrahim SAMIR

Specjalista Chirurgii Plastycznej i Estetycznej, Chirurgii Odtwórczej Włosów oraz laserowego odmładzania pochwy LVR.

W ciągu kilkunastoletniej kariery zawodowej, dr Samir wykonał tysiące zabiegów chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej, estetycznej i chirurgii odtwórczej włosów.

Dr Samir został przeszkolony i pracował ze światowej sławy specjalistami, pośród których można wymienić:

 • chirurgia plastyczna:
  • prof. Kobus w Polanicy Zdroju
  • prof. Krauss w Warszawie
 • chirurgia odtwórcza włosów:
  • prof. Paul M. Straub, założyciel i były przewodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Odtwórczej włosów w Kalifornii, USA
 • LVR:
  • dr David Matlock, najbardziej znany na świecie specjalista LVR, pracujący w Beverly Hills w Kalifornii, USA.

Od 2010 prowadzi własną klinikę chirurgii plastycznej w Poznaniu, MANDALA BEAUTY CLINIC, www.mandalaclinic.pl


Dr hab.n.med. Dariusz Szpurek

Dr hab.n.med. Dariusz Szpurek

Specjalista położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej.

Docent w Klinice Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od roku 1994 prowadzi prywatną praktykę lekarską w specjalistycznym ginekologiczno-położniczym gabinecie, mieszczącym się w Poznaniu, przy ulicy Chwiałkowskiego 32, którego jest założycielem (www.szpurek.pl).

Studia medyczne odbył na Akademii Medycznej im K. Marcinkowskiego w Poznaniu na Wydziale Lekarskim I w latach 1981-1987.

W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 2005 r. obronił prace habilitacyjną. Uznany autorytet w dziedzinie ginekologii operacyjnej i onkologicznej.

Dr hab. n. med. Dariusz Szpurek przeszedł szkolenie z zakresu ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej w prestiżowym szpitalu Obagi Plastic Surgery And Dermatology Hospital, Riyadh w Arabi Saudyjskiej.

Ponadto, w grudniu 2008 roku ukończył szkolenie pod kierownictwem dr Davida Matlock’a - pioniera technik laserowego odmładzania pochwy (LVR) i laserowego modelowania krocza i sromu (DLV). Dzięki szkoleniu otrzymał certyfikat i został włączony do społeczności ginekologów zrzeszonych w The Laser Vaginal Rejuvenation Institute of America (www.lvria.org).

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij TUTAJ
Dorobek naukowy:

Autor ponad 115 prac naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych.
Wyróżniony w 2005 roku przez redakcję International Journal of Gynaecology and Obstetrics za pracę pt.: „Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses” prestiżową nagrodą „The Best Clinical Research Article from a Developing Country”.

Najważniejsze publikacje w czasopismach zagranicznych:

 1. Szpurek D, Sajdak S, Moszyński R, Roszak A. Estimation of neovascularisation in hyperplasia and carcinoma of endometrium using a "power" angio-Doppler technique. (Ocena występowania neowaskularyzacji w zmianach patologicznych błony śluzowej trzonu macicy przy wykorzystaniu techniki „power” angio – Doppler) European Journal of Gynaecological Oncology 2000;21(4):405-7
 2. Szpurek D, Moszyński R, Sajdak S. Clinical value of the ultrasound Doppler Index in determination of the ovarian tumors malignancy Europ J Gynaecol Oncol 2004;4:442-444
 3. Szpurek D, Moszynski R, Obrebowska A, Stanek J, Sajdak S The Value of New -Morphological Index and CA 125 in Prediction of Ovarian Tumors Malignancy. International Journal of Gynecological Cancer 2004;14(Suppl.1):113
 4. Szpurek D, Moszyński R, Obrębowska A, Sajdak S. Usefulness of Power Angio Doppler Technique in Assessment of Hyperplasia and Carcinoma of Endometrium. Gynecological Endocrinology, 2004;18(supp1):157
 5. Szpurek D, Moszynski R, Ziętkowiak W, Spaczynski M, Sajdak S. An ultrasonographic morphological index for prediction of ovarian tumor malignancy. Europ J Gynaecol Oncol 2005;1:51-54
 6. Szpurek D, Moszynski R, Smolen A, Sajdak S. Artificial neural network computer prediction of ovarian malignancy in women with adnexal masses. Int J Gynaecol Obstet. 2005 May; 89(2):108-13.
 7. Szpurek D, Moszynski R, Smolen A, Sajdak S. Using logistic regression analysis in preliminary differential diagnosis of adnexal masses. Int J Gynecol Cancer. 2005 Sep-Oct;15(5):817-23.
 8. Szpurek D, Moszyński R, Smolen A, Englert-Golon M, Sajdak S. Mutiple logistic regression analysis in preoperative prediction of adnexal masses malignancy. Int. J. Gynecol. Cancer 2005 Vol. 15 suppl. 2 s. 150. ESGO. 14th Biennial Meeting. Istanbul, Turkey, September 25-29, 2005.
 9. Moszyński R, Szpurek D, Smoleń A, Sajdak S Comparison of diagnostic usefulness of predictive models in preliminary differentiation of adnexal masses. Int. J. Gynecol. Cancer 2006 Vol. 16 nr 1 s. 45-51
 10. Szpurek D, Moszynski R, Englert-Golon M, Pawlak M, Sajdak S Blood flow measurement in uterine arteries and endometrial vessels in patients with inoperable endometrial cancer treated with high dose of progestins. Gynecological Endocrinology, 2006;22(supp1):261
 11. Rafał Moszyński, Dariusz Szpurek, Sławomir Michalak, Sebastian Szubert, Stefan Sajdak. The role of endothelin-1 and its correlation with CA 125 levels, grayscale ultrasonography and Doppler findings in differential diagnoses of ovarian tumors. Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2009 Vol. 30 nr 5 s. 552-556

Najważniejsze publikacje w czasopismach krajowych:

 1. Szpurek D, Moszyński R, Ziętkowiak W, Sajdak S. Estimation of blood flow in uterine arteries using transvaginal colour Doppler ultrasonography in patients taking hormonal replacement therapy. Polish Journal of Gynaecological Investigations 2000;2(4);165-8
 2. Szpurek D, Moszyński R, Sajdak S, Roszak A. Ocena przepływu krwi w tętnicach macicznych u chorych z rakiem endometrium przy wykorzystaniu ultrasonografii dopochwowej z kolorowym Dopplerem. Nowotwory 2000;50,1:35-8
 3. Szpurek D, Sroka Ł, Moszyński R, Sajdak S. Ocena przydatności sonohisterografii u pacjentek z nieprawidłowymi krwawieniami z macicy. Ginekologia Praktyczna 2001;7:42-44
 4. Szpurek D, Moszyński R, Uchman P, Sajdak S. Ultrasonograficzny indeks morfologiczny w ocenie złośliwości guzów jajnika. Współczesna Onkologia 2001:vol.5,5:226-8
 5. Szpurek D, Moszyński R, Sajdak S. Analiza przydatności klinicznej ultrasonograficznego pomiaru wybranych dopplerowskich parametrów przepływu we wstępnym różnicowaniu złośliwości guzów jajnika Część I - Maksymalna skurczowa prędkość przepływu – PSV. Przegląd Ginekologiczno Położniczy 2003;3(2):57-61
 6. Szpurek D, Moszyński R, Uchman P, Sajdak S. Ocena wartości prognostycznej ultrasonograficznej skali dopplerowskiej w różnicowaniu charakteru złośliwości guzów jajnika. Gin. Pol., 2003;74,9:878-84
 7. Szpurek D, Moszyński R, Mrozikiewicz PM, Golon-Englert M, Sajdak S. Hormonal replacement therapy impact on diagnostic value of Doppler index in postmenopausal women with ovarian masses. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2005;97(Suplement I):32
 8. Szpurek D, Moszynski R, Smolen A, Spaczynski M, Sajdak S. Analysis of Doppler examination of malignant ovarian masses regarding FIGO clinical stage of disease and histological grade of the tumor. Pol. J. Gynaecol. Invest. 2005 Vol. 8 nr 1 s. 23-27 .
 9. Szpurek D, Moszyński R, Englert-Golon M, Pawlak M, Sajdak S. Ocena przydatności klinicznej jakościowych parametrów przepływu: PI i RI oraz maksymalnych prędkości przepływu krwi: PSV, TAMXV i MEDV we wstępnej diagnostyce różnicowej guzów jajnika. Gin Pol 2006;77,8:597-602
 10. Piotr Szczublewski, Dariusz Szpurek, Rafał Moszyński, Sebastian Szubert, Stefan Sajdak. Ocena przydatności badania ultrasonograficznego i analizy stężenia CA 125 w diagnostyce czynnościowych guzów jajnika. Ginek. Pol. 2008 T. 79 nr 12 s. 856-861
 11. Ocena stężenia bFGF w surowicy krwi kobiet z guzami złośliwymi i niezłośliwymi jajnika. Rafał Moszyński, Dariusz Szpurek, Sławomir Michalak, Sebastian Szubert, Joanna Krygowska, Stefan Sajdak. Curr. Gynecol. Oncol. d. Ginek. Onkol. 2009 Vol. 7 nr 3 s. 199-205
Staże kliniczne:

Odbył liczne staże kliniczno-naukowe, między innymi w roku 2005 w Obagi Plastic Surgery And Dermatology Hospital, Riyadh, Arabia Saudyjska, dotyczącym zastosowania technik operacyjnych w zakresie ginekologii estetycznej i rekonstrukcyjnej co wykorzystuje od wielu lat w codziennej praktyce klinicznej.

W roku 2003 odbył kurs doskonalący w endoskopii ginekologicznej w ramach European Society of Gynaecological Endoscopy (prof. F. van den Brũle).

Ponad to, w roku 2007, na specjalne zaproszenie profesorów z Clinica Universitaria de Navarra, Pampeluna, Hiszpania, odbył praktykę w tamtejszym Department of Obstetrics and Gynaecology w zakresie onkologii ginekologicznej (prof. M. Jurado) oraz ultrasonografii trójwymiarowej (3D) i technik dopplerowskich w położnictwie i ginekologii (prof. J.L. Alcazar).

powrót